O SYSTEMIE

 

Master key (system klucza generalnego)

Master key –  jest zaawansowanym, a jednocześnie ekonomicznym rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie obiektem poprzez dokonanie hierarchii dostępu do pomieszczeń za pomocą jednego klucza. W zależności od skomplikowania hierarchii dostępu systemy klucza możemy podzielić na:

KA – KEY ALIKE (ten sam klucz).

CL – central loking system (system centralnego zamka).

MK- master key (klucz główny)

Systemy master key najczęściej konfigurujemy w oparciu o wkładki bębenkowe do zamków wpuszczanych. Oprócz wkładek w systemie klucza mogą funkcjonować także kłódki, zamki nawierzchniowe oraz zamki meblowe. Projektujemy też systemy klucza na bazie cylindrów owalnych tzw. skandynawskich.

Systemy master key są światowym standardem i w praktyce powinny być stosowane niemal wszędzie. Począwszy od domów jednorodzinnych, poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, firmy, instytucje, szkoły, uczelnie, urzędy, jednostki policji i wojska. Koszt wykonania i instalacji systemu jest nie wielki, a jego zaletami cieszymy się przez wiele lat.

Podstawowe zalety systemów master key:

  • łatwość i wygoda administrowania budynkiem, dzięki ograniczeniu liczby kluczy (nawet z kilkudziesięciu do jednego),
  • dostęp do określonych pomieszczeń zgodnie z hierarchią systemu, tylko osoby upoważnione, tylko z poziomu jednego klucza,
  • domawianie kluczy, wkładek tylko na podstawie karty upoważniającej, przez upoważnione osoby.
  • szybki i łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń w przypadku zagrożenia np.pożaru,
  • możliwość rozbudowy systemu, wymiany wkładek lub przekodowania wkładek.

TYPY ROZWIĄZAŃ

 

KA – key alike (ten sam klucz, system jednego klucza)

Stosowany najczęściej w domach jednorodzinnych  lub w celu ułatwienia dostępu do grupy pomieszczeń na terenie zakładu ( np. rozdzielnie elektryczne, szachty) za pomocą jednego klucza.

system jednego klucza

 

CL – central locking system (system centralnego zamka)

Stosowany z reguły w obiektach typu apartamentowym, w spółdzielniach. Użytkownik klucza  indywidualnego (IK) otwierającego  apartament otwiera wejście główne do budynku, furtkę , śmietnik, wejście do piwnic, ale nie ma uprawnień aby tym kluczem otworzył inny apartament do którego nie powinien mieć dostępu.

system centralnego zamka

MK – master key (klucz główny)

Stosowany w obiektach o uporządkowanej strukturze organizacyjnej gdzie np. każdy z użytkowników otwiera tylko i wyłącznie pomieszczenie w którym pracuje, a klucz Master, otwierający wszystkie pomieszczenia, jest  kluczem pożarowym, awaryjnym, przechowywanym w pomieszczeniu ochrony. System najczęściej polecany dla obiektów korzystających z depozytorów kluczy (patrz depozytory kluczy).

klucz główny

GMK – general master key (generalny klucz główny)

System stosowany w obiektach o rozbudowanej strukturze. Jest to praktycznie rozwinięcie idei klucza MK. Klucz grupowy (MK) zamyka wszystkie przyporządkowane do jego grupy wkładki (np. zamknięcia na 1. piętrze), natomiast klucz główny (GMK) otwiera i zamyka wszystkie wkładki działające w systemie.

generalny klucz główny